At Home On The Court

Zagrywać czy nie zagrywać? – Oto jest pytanie

Artykuł przetłumaczony na język polski przez Zuzannę Dulnik.  Originalne tutaj. Na początku chciałbym szczerze przeprosić Williama Szekspira. To było nie

Continue reading